Mørcks informationsservice

Denne side var udelukkende tænkt som et serviceværktøj til parthavere i ikke-navngivet ejendomsselskab. Dette projekt er nu definitivt afsluttet.

Alle informationer om parthavere – navne, e-mail adresser, telefonnumre og så videre – har på intet tidspunkt været at finde på dette websted. Webstedets eneste funktion var at servicere parthavere med information omkring deres engagement.
Informationerne udsendtes til parthaverne som et nyhedsbrev , når der var noget nyt af interesse.
Der er i lovgivningen helt klare regler for masseudsendelse af informationer til os “almindelige” mennesker  – det være sig udsendelse af reklamer, anden for for branding eller blot generel orientering.
Og hvad så?

Markedsføringsloven
§ 6, stk. 2, Erhvervsdrivende kan sende reklame for deres egne – tilsvarende – produkter ved brug afelektronisk post til kunder, der i forbindelse med en tidligere handel med den erhvervsdrivende har oplyst deres elektroniske adresse. Det er dog en forudsætning, at kunden ved afgivelse af sin e-mailadresse eller sit mobilnummer har mulighed for at sige nej til at få reklame. Siger kunden ikke nej ved afgivelse af oplysningen, skal kunden ved hver efterfølgende henvendelse have mulighed for at frabede sig yderligere henvendelser.

Læs hele loven her.

Selv om alle parthavere havde afgivet fuldmagt til mig, så jeg kunne agere på deres vegne, så gælder markedsføringsloven også for mig, når der masseudsendes nyhedsbreve.
Via denne side kunne man enten acceptere at modtage nyhedsbrevet eller fravælge denne service – direkte fra det tilsendte materiale – præcis som lovgivningen kræver det! Konceptet faldt dog ikke i god jord hos alle bestyrelsesmedlemmer. Derfor er hele projektet beklageligvis termineret herfra.
Med venlig hilsen
Finn Mørck