Mørcks informationsservice
Denne side var udelukkende tænkt som et serviceværktøj til parthavere i Albatros VI og Albatros VIII
Alle informationer om parthavere – navne, e-mail adresser, telefonnumre og så videre – vil på intet tidspunkt være at finde på dette websted. Webstedets eneste funktion er at servicere parthavere med information omkring jeres engagement.
Informationerne udsendes til parthaverne i de to afdelinger, som et nyhedsbrev , når der er noget nyt af interesse.
Der er i lovgivningen helt klare regler for masseudsendelse af informationer til os “almindelige” mennesker  – det være sig udsendelse af reklamer, anden for for branding eller blot generel orientering.
Og hvad så?

Markedsføringsloven
§ 6, stk. 2, Erhvervsdrivende kan sende reklame for deres egne – tilsvarende – produkter ved brug afelektronisk post til kunder, der i forbindelse med en tidligere handel med den erhvervsdrivende har oplyst deres elektroniske adresse. Det er dog en forudsætning, at kunden ved afgivelse af sin e-mailadresse eller sit mobilnummer har mulighed for at sige nej til at få reklame. Siger kunden ikke nej ved afgivelse af oplysningen, skal kunden ved hver efterfølgende henvendelse have mulighed for at frabede sig yderligere henvendelser.

Læs hele loven her.

Selv om i som parthavere har afgivet fuldmagt til mig, så jeg kan agere på jeres vegne, så gælder markedsføringsloven stadig for mig, når der masseudsendes nyhedsbreve.
Via denne side kan du enten acceptere at modtage nyhedsbrevet eller fravælge denne service – direkte fra det tilsendte materiale – præcis som lovgivningen kræver det!
Med venlig hilsen
Finn Mørck